کلاس های آموزشی

پک شماره 1  :

آموزش ماساژ ویژه اشتغال : دوره 10 سبک با 12 مدرک پایان دوره.

کامل ترین دوره آموزش ماساژ آموزش 10 سبک ماساژ عملی میباشد به همراه دوره آناتومی فیزیولوژی و مبانی ماساژ.

مدت ثبت نام محدود

قیمت : 1,700,000 تومان

ثبت نام  02166123084

پک شماره 2 :

شامل 5 سبک ماساژ با 5 مدرک.

قیمت :  1,100,000  تومان

پک شماره 3  :

شامل 2 سبک ماساژ و یک مدرک .

قیمت  :  700,000  تومان

مدت آف محدود است.

اطلاعات بیشتر و مشاوره حضوری رایگان تماس با شماره های :

02166123084

02166120837

توجه : هنرجویانی که قصد اشتغال ماساژ دارند توصیه میگردد در دوره 10 سبک که کاملترین دوره ماساژ میباشد ، شرکت نمایند.