دسته‌بندی نشده

می 9, 2019

آشنایی با ماساژهای پر طرفدار

در این مقاله که زیر نظر فدراسیون جهانی ماساژ ،با حضور اساتید برجسته ماساژ برگزار شد سبکهای تایلندی روغنی،سوئدی ورزشی ،رفلکسولوژی که ماساژ تخصصی کف پا […]
ژانویه 7, 2017

ماساژدرمانی

ماساژدرماانی ماساژدرمانی مخصوص به سبک خاصی نمیباشد ولی علم اناتومی واشنایی بابیماریهای اسکلتی وعضلانی تاثیر زیادی دردرمان وکمک به درمان بیماری دارد ماساژدرمانی یک درمان کم […]
ژانویه 7, 2017

ماساژ سنگ

ماساژ سنگ برای انسانهای با طبع سرد مناسب است.همچنین برای افرادی که تنش عضلانی دارند، اما ترجیح میدهند ماساژسبک بگیرند مناسب است .حرارت عضلات را شل […]
ژانویه 7, 2017

ماساژ

ماساژکهترین علم درمان بشر برای عموم ودرمان بیماری های مختلف بوده است ماسازیک علم کهن دست ورزی میباشد که اصول ان شناخت اناتومی بدن شناخت چاکراها […]