افتخارات سپید ماساژ

  • دارای لوح تندیس کارآفرینی
  • برگزاری همایش نقش ماساژ در درمان بیماری با حضور پزشکان و علاقمندان
  • دارای نشان تقدیر از مرکز ماساژ MAYSTCR ارمنستان
  • دارای نشان تقدیر از مرکز ماساژ  perfect تایلند
  • اشتغال بیش از 1200 هنرجو در کل کشور پس از پایان دوره
  • شرکت در برنامه‌های تلویزیونی داخلی با موضوع ماساژ