در این مقاله که زیر نظر فدراسیون جهانی ماساژ ،با حضور اساتید برجسته ماساژ برگزار شد سبکهای تایلندی روغنی،سوئدی ورزشی ،رفلکسولوژی که ماساژ تخصصی کف پا میباشد ،ماساژ سنگ داغ و ماساژ تایلندی کششی از سبک های علمی و پر طرفدار ماساژ شناخته شده است.

#آموزشگاه_ماساژ #آموزشگاه_فنی_حرفه_ای_ماساژ #انجمن_ماساژ #فدراسیون_ماساژ #ماساژ_فنی_حرفه ای #ماساژ_شیاتسو #ماساژوران_حرفه ای #ماساژ سوئدی #ماساژ_ریلکسی.